Bag facaden

Overflow er sat i værk, for at skabe de bedste rammer for at mennesker kan opleve jesus.
Overflow er en selvstændig foregning som ikke har én bestemt kirkeretning som bagland.

I 2015 bliver Simon Ågren involveret i et projekt som hed Lovsang I Herning. Det var et projekt som havde til formål at samle kristne i Herning på tværs af kirkeretninger til én stor fælles lovsangs aften. I styregruppen sad de en flok unge mennesker som kom fra hver sin kirkeretning.
Der var startskudet for Overflow som dengang lød, og en brænd i Simon Ågren´s hjerte blev plantet.

Lovsang i Herning lukker i 2018, som dengang var en stor sorg. Men når noget stopper, er der altid noget nyt som formår at spire frem.
I efteråret 2019 begynder Simon Ågren igen og tænke i nye baner, omkring lovsangs aftener. Han teamer hurtigt op med Rebekka Højgård som viser sig også har den samme brænd som Simon. At mennesker skal opleve helligånden og leve et liv med helligånden.
De begyndte så med, at planlægge et nyt koncept, som idag er blevet til overflow. Dsv. blev det møde de havde planlagt aldrig til noget, da Covid-19 lukkede Danmark ned.

Lanceringen af Overflow

Bykirken i Odense

Da Danmark blev lukket ned pga. Covid-19 kunne vi ikke bare side stille i arbejdsgruppen. Nej der skulle startes noget nyt, som skulle være med til at plante håb og kærlighed, blandt mennesker. Derfor lancerede vi Overflow, hvor der blev sendt live lovsang på facebook søndag til torsdag aften. Flere tusinde mennesker har set med, og blevet berørt af Guds kærlighed og ånd. Mennesker som ikke var troende blev mødt af Gud, og kom til tro. Under hele Danmarks nedlukning arbejde vi altså med at lancere os selv, og vi fik et hurtigt voksende følger tal på vores facebook side.
Da Danmark og kirkerne igen åbnede op, stoppede vi også med at sende lovsang hver aften. En fantastisk tid hvor Gud mødte mennesker igennem online lovsang og tilbedelse.

Overflow 2.0

I sommeren 2020 begynder forberedelserne til Overflow 2.0
Til det Overflow som først var tænkt, og det som vores hjerter brænder for. At skabe de bedste rammer for, at mennesker kan få et møde med Gud.
Visioner og drømme bliver ridset op, og helligåndens vejledning er stærk.

Fordi hvad er Overflow, og hvorfor skal vi afholde det?
Som navnet siger, så drømmer vi om et Overflow, en vækkelse af mennesker som tager imod Jesus, bliver helbredt, modtager helligånden og oplever store undere som Gud vil gøre i menneskers liv.

Vi er i forventning til hvad Gud vil gøre igennem Overflow. Én ting er sikkert, og det er mennekser vil komme til tro.

”Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om eller forstår. Lad os som hans menighed til enhver tid, både nu og i al evighed, give ham ære for, hvad han har gjort muligt gennem Jesus, som er Messias. Amen.” Efeserbrevet 3, 20-21