Bag facaden

Overflow er sat i værk for at skabe de bedste rammer for, at mennesker kan opleve jesus.
Overflow er en selvstændig forening, som ikke har én bestemt kirkeretning som bagland.

I 2015 blev Simon Ågren (Overflows nuværende bestyrelsesformand) involveret i et projekt som hed Lovsang I Herning. Det var et projekt, som havde til formål at samle kristne i Herning på tværs af kirkeretninger til én stor fælles lovsangsaften. Styregruppen bestod af en flok unge mennesker, som kom fra hver sin kirkeretning.
Det var startskudet for Overflow.

Lovsang i Herning lukkede i 2018. Men når noget stopper, er der ofte noget nyt som formår at spire frem.
I efteråret 2019 begyndte Simon Ågren igen og tænke i nye baner, omkring lovsangsaftener. Han teamede hurtigt op med Rebekka Højgård, som viste sig at have den samme brænd som Simon. Nemlig at mennesker skal opleve helligånden og leve et liv med Gud.
De begyndte med at planlægge et nyt koncept, som idag er blevet til Overflow. Desvære måtte planerne udskydes, da Covid-19 lukkede Danmark ned i 2020.

Lanceringen af Overflow

Bykirken i Odense

Da Danmark blev lukket ned pga. Covid-19 kunne vi ikke bare side stille i arbejdsgruppen. Der skulle startes noget nyt, som skulle være med til at plante håb og tro blandt mennesker. Derfor lancerede vi Overflow, hvor der blev sendt live lovsang på facebook søndag til torsdag aften. Flere tusinde mennesker så med og mange blev berørt af Guds kærlighed og ånd. Mennesker, som ikke var troende, blev mødt af Gud og kom til tro. Under hele Danmarks nedlukning arbejde vi med at skabe online lovsangsstunder fra danske hjem, og vi fik et hurtigt voksende følger tal på vores facebook side.
Da Danmark og kirkerne igen åbnede op, stoppede vi også med at sende lovsang hver aften. Det var en fantastisk tid, hvor Gud mødte mennesker igennem online lovsang og tilbedelse.

Overflow 2.0

I sommeren 2020 begyndte forberedelserne til Overflow 2.0.
Overflow blev oprettet som forening og der blev samlet en bestyrelse. En bestyrelse, som alle brænder for at se mennesker komme til tro på Jesus.
Visioner og drømme blev ridset op og helligåndens vejledning var stærk.

Hvad er Overflow, og hvorfor skal vi afholde det?
Som navnet siger, drømmer vi om et Overflow af Guds ånd i Danmark. Vi ønsker, at se en vækkelse. Vi vil se mennesker som tager imod Jesus, bliver helbredt, modtager helligånden og oplever store undere.

Vi er i forventning til hvad Gud vil gøre igennem Overflow.

”Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om eller forstår. Lad os som hans menighed til enhver tid, både nu og i al evighed, give ham ære for, hvad han har gjort muligt gennem Jesus, som er Messias. Amen.” Efeserbrevet 3, 20-21